Pomáhame klientom, aj životnému prostrediu

Ako vám môžeme pomôcť?

Plnenie zákonných
povinností výrobcov

Ste výrobca/dovozca elektra, no nechcete riešiť elektroodpad, baterky ani obaly?

Bezplatný zber
elektroodpadu

Zbavujete sa väčšieho množstva IT techniky alebo iných elektrospotrebičov?

Pravidelný odvoz
elektroodpadu

Vlastníte predajňu alebo zberný dvor a zbierate použité elektro alebo batérie?

Odmena
pre školy

Je Vaša škola aktívna v EKO projektoch, no nič za to nezískavate?

referencie

Spokojní klienti